A l’assemblea ordinària que celebrem el 26 de març, la nova junta directiva es va comprometre a fer una consulta als nostres socis sobre la seguretat a Sitges.

Si us plau, pren-te uns moments per contestar. Ajudaran a comprendre les percepcions i preocupacions actuals pel que fa a la seguretat a la nostra comunitat.

CONSULTA

Consulta sobre seguridad en la calle/ Consulta sobre seguretat al carrer
  • Nom i cognoms
  • Núm. de soci/a/e?
  • Consideres que Sitges és una ciutat segura?
  • En una escala de l'1 al 5 (sent 1 molt baix i 5 molt alt), què tan segur/a/i us sentiu en caminar pels carrers durant el dia?
  • Durant quines hores us sentiu menys segur/a quan sou a l'exterior? (Si us plau, especifiqueu l'horari)
  • Hi ha zones específiques a Sitges on us sentiu menys segur/a? (Si us plau, proporcioneu detalls)
  • Creieu que la instal·lació de càmeres de seguretat controlades per la policia és una solució per abordar la inseguretat?
  • Si considereu que les càmeres de seguretat NO són la solució ideal, si us plau suggeriu mesures alternatives per millorar la seguretat a la ciutat. Per exemple: més presència policial; rutes segures, etc.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Agraïm la teva participació. Gràcies per compartir els teus pensaments.