Enquesta sobre la salut sexual de les lesbianes

Des de Creación Positiva, ens envien aquest nou i interessant estudi d’àmbit estatal que té com a objectiu realitzar una anàlisi que permeti conèixer la situació actual de les lesbianes i altres persones LBTI+ en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva. L’estudi busca visualitzar la violència institucional amb la finalitat d’influir en la implementació d’estratègies i mesures per a la seva erradicació i que garanteixin els drets sexuals de les persones que pertanyen als col·lectius LBTI+.

Aquest estudi consta de dues metodologies per a la recollida de dades:

  1. L’enquesta: https://es.surveymonkey.com/r/salud-sexual-lesbianas
  2. Participació en grups focals de discussió: un grup de màxim 12 persones per poder parlar més detingudament de les situacions que es poden estar donant en els serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva i que poden ser constitutives de violència institucional en una única sessió de 1,5 hores.