El dissabte 22 d’abril vam fer el taller de diversitat sexe afectiva a l’auditori del Miramar.

El títol del taller “Pastel per a totis: L’asexualitat a tot el territori” per visibilitzar l’espectre ACE per tot Catalunya, i que, en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Asexuals, organitzem per donar visibilitat i aprendre més sobre l’asexualitat, la gran desconeguda del LGTBIQA+.

L’Associació Catalana d’Asexualitat cerca visibilitzar, desestigmatitzar i divulgar l’asexualitat i reivindicar la diversitat a l’espectre asexual. Ens van oferir una xerrada amena i sorprenent a què van acudir nou persones que no van parar de fer preguntes, amb moltes ganes d’entendre i d’aprofundir.

En termes MOLT simples, l’asexualitat fa referència a la manca d’atracció sexual envers altres persones. No obstant això, és important destacar que l’asexualitat és un espectre, i les persones asexuals experimenten diferents nivells d’atracció sexual o absència.

A l’extrem més baix de l’espectre es troben les persones asexuals “pures”, que experimenten poc o cap desig sexual. A l’extrem oposat de l’espectre es troben les persones “grises” o “demisexuals”, que experimenten atracció sexual només en situacions molt específiques, com després d’haver establert una connexió emocional profunda amb algú.

Cal destacar que l’asexualitat no és el mateix que l’abstenció sexual. Les persones asexuals poden optar per tenir relacions sexuals però ho fan per raons que no estan relacionades amb l’atracció sexual. Per exemple, poden tenir relacions sexuals per satisfer la parella o per experimentar una connexió emocional més profunda.

També cal tenir en compte que l’asexualitat no està relacionada amb la identitat de gènere ni amb l’orientació romàntica. Les persones asexuals poden ser heterosexuals, homosexuals, bisexuals, pansexuals, etc. i poden experimentar atracció romàntica cap a altres persones. Per exemple, una persona asexual es pot sentir atreta romànticament per algú, però no sexualment.

És important que la societat comprengui que l’asexualitat és una orientació sexual vàlida i que les persones asexuals han de ser respectades i acceptades pels qui són. És fonamental que se’ls permeti explorar la seva identitat i viure la seva vida d’acord amb els seus desitjos i necessitats.

En resum, l’asexualitat és un espectre que abasta diferents nivells d’atracció sexual o absència. Les persones asexuals poden optar per tenir relacions sexuals però ho fan per raons que no estan relacionades amb l’atracció sexual. L’asexualitat no està relacionada amb la identitat de gènere ni amb l’orientació romàntica, i és important que es comprengui i s’accepti com una orientació sexual vàlida.