AVÍS LEGAL

 • Titular: Associació LGTBIQ+ COLORS SITGES LINK
 • Domicili: C/Joan Tarrida, 1, 1-2, 08870 Sitges
 • Correu electrònic: info@colorssitgeslink.org
 • Web: colorssitgeslink.org

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 dabril de 2016.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privadesa de l’entitat informant els usuaris respecte als aspectes següents:

 • Dades del Responsable del tractament: Associació LGTBIQ+ Colors Sitges Link (CSL)
 • Dades tractades: Nom, Cognoms, Dni, Telèfon, E-mail, Número de compte Bancari
 • Finalitat del tractament :
 • La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals que us sol·licitem als nostres formularis, és per a la gestió de la vostra sol·licitud i l’enviament de la informació relacionada amb aquesta.
 • En cas que es faci amigx o ens lliuri un donatiu, farem servir les seves dades per gestionar les seves aportacions econòmiques i si així ho desitja, per enviar-li informació periòdicament sobre les nostres activitats.
 • En cas que s’hagi apuntat a un curs, o esdeveniment organitzat per la CSL us afegirem als nostres fitxers i us enviarem informació dels mateixos i invitacions als esdeveniments organitzats per la nostra federació.
 • En el cas que s’hagi apuntat com a voluntari per a alguna de les nostres activitats, tractarem les vostres dades per poder gestionar la vostra participació en l’activitat referida.
 • Obligatorietat o no de facilitar-los , així com les conseqüències en cas de no facilitar-los: Serà necessari aportar, almenys, aquells camps marcats amb un asterisc, ja que en cas contrari, CSL no podrà acceptar ni gestionar el compliment de la relació establerta.
 • Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per exercitar-los: Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Portabilitat, Supressió i Oposició, haurà de remetre escrit identificant la referència “Protecció de Dades” al C/Joan Tarridas núm. 1, 1-2 – 08870 sitges (Barcelona).

Propietat Intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

(Opcional) El prestador autoritza/no autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de redirigir en tot cas al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del següent correu electrònic.

Destinataris

Les vostres dades podran ser accedides per aquells proveïdors que presten serveis a l’empresa, com ara serveis d’allotjament de contingut, de missatgeria instantània, d’enviament de notificacions, serveis publicitaris, etc. CSL ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a CSL amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb allò establert a la legislació vigent.

Les teves dades personals també podran ser cedides a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal.

Política de cookies

Per conèixer les galetes que utilitzem en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra política de galetes .

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Madrid.