La verola del mico és una zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a éssers humans) poc freqüent. La causa un virus del gènere Orthopoxvirus, de la família Poxviridae, anomenat MPXV (per les sigles en anglès de Monkeypox virus). Produeix símptomes similars a la verola, eradicada el 1980, però menys greus, com ara febre, mal de cap, dolors musculars i erupció a la pell. La majoria de les persones afectades es recuperen en un període entre 2 i 4 setmanes. Els casos més greus se solen produir en nens, amb una letalitat inferior al 10%.

La infecció es va descobrir per primera vegada el 1958, quan es van produir dos brots d’una malaltia similar a la verola a les colònies de micos en captivitat per a la investigació. El primer cas en humans es va registrar el 1970 a la República Democràtica del Congo i des de llavors fins a l’any 2021, la malaltia s’ha estès a 15 països de 4 continents diferents. La majoria dels casos es concentren a l’Àfrica Central i Occidental, però també s’han produït als Estats Units, el Regne Unit, Singapur i Israel.

Al maig de 2022, la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) va rebre una alerta des del Centre de Coordinació d’Alerts i Emergències Sanitàries (CCAES) pel que fa a la notificació recent de casos al Regne Unit i Portugal. Per aquest motiu, la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) ha demanat als centres sanitaris del territori que notifiquin de manera urgent possibles casos de la malaltia.

El principal mecanisme de transmissió a humans és mitjançant contacte directe o indirecte amb mamífers infectats vius o morts, principalment rosegadors o primats de zones endèmiques o per consum d’aliments contaminats. Tot i això, el MPXV també es transmet entre humans per contacte directe amb les lesions de la pell, els fluids corporals d’una persona infectada o amb objectes contaminats, com ara roba, roba de llit o tovalloles.

Més informació sobre transmissió, símptomes, diagnòstic, tractament, prevenció i recursos a: Verola del mico.

Canal Salut.