Objectius 2020 :

–  Preservar l’estatut de GSL com a Associació de referència del col·lectiu LGTBI de Sitges i seguir creant comunitat  LGTBI + a Sitges i a la comarca (Garraf).

–  Establir mecanismes de treball i coordinació amb l’administració pública i seguiment per aconseguir les nostres demandes expressa en el Decàleg que varem fer arribar a les autoritats durant el període electoral  així com augmentar les relacions amb la comunitat Sitgetana i altres associacions i plataformes que formem part.

–  Augmentar la diversitat i nombre de socis i sòcies (especialment en dones, joves, trans i persones siguin del col·lectiu LGTBI o no que creuen en la diversitat com a un Dret Civil Universal) i augmentar la participació dels socis i sòcies tant en les activitats de l’associació com en el desenvolupament de projectes. Vetllant per la figura del voluntari/tària.

–   Millorar el funcionament intern i la gestió econòmica, adeqüant els nostres estatuts al moment actual i ampliant les fonts de finançament i aconseguir l’estatus d’entitat d’utilitat pública, així com ampliar el Comité Directiu de l’entitat incorporant responsables i referents dels programes i grups de treball. .

–   Ampliar el programa de descomptes als associats, augmentant el número de membres amb la categoria GSL Friends entre els turistes i augmentar el número de benefactors.

–   Fomentar l’Òrgull Cultural impulsat per Gay Sitges Link així com participar activament en activitats socials i culturals (Corpus, Festa Major, Carnaval…) i convertir la Ruta Arco Iris com una eina de sensibilització i visibilització de la història i la comunitat LGTBI de Sitges. Així mateix crear activitats noves culturals com la Mostra de Cinema LGTBI a Sitges i el Premi Pepito Zamora dins els Premis Sitges 2020.

–  Crear una programació estable d’activitats i augmentar els serveis de suport i dinamització social i cultural a la comunitat LGTBI a la nostra seu de l’associació.

– Millorar la comunicació amb els nostres associats i comunitat, així com publicar el 8é numéro de GSL Vision Magazine.

–   Consolidar els grups de treball dins de l’associació i incrementar les nostres accions en els camps: suport a víctimes d’agressions LGTBIfòbiques i defensa dels drets de les persones LGTBI, voluntariat social, gent gran,  esport, joves, suport seguretat, memòria històrica, educació i programes educatius als centres escolars, promoció de la salut, addiccions, famílies LGTBI, suport a les persones que viuen amb el VIH, suport a membres de la comunitat LGTBI de Sitges més desfavorides.