Des de Colors Sitges Link hem reclamat per temps la necessitat de tindre un pla LGTBIQ+. Per fi, l’Ajuntament de Sitges s’ha posat a treballar per confeccionar el Pla per la diversitat sexual i de gènere de Sitges.

Per fer aquest pla, l’ajuntament ha contractat una empresa externa. Aquesta empresa ha publicat un formulari a la web per recollir en una sèrie de preguntes i, a grans trets, la percepció que es té del col·lectiu a Sitges, així com l’experiència personal de cadascú al nostre dia a dia a la Vila.

Podeu participar a l’enquesta en aquest enllaç https://es.research.net/r/SitgesLGTBI

A més, proposen crear grups de debat que es repartiran entre aquests dos dies i hores:

Dia 24 de gener de 16h a 18h o de 18h a 20h
Dia 31 de gener de 18h a 20h

És important la nostra participació i la implicació en aquests grups de debat.

La idea és aportar els temes que, esperem, es treballaran i incorporaran a un “Pla per la diversitat sexual i de gènere” que ens afecta a tot el col·lectiu LGTBIQ+. Per això és tan important la nostra participació i la implicació en aquests grups de debat. Se’ns fa impensable que aquest pla es construeixi sense tenir en compte les persones afectades. Creiem que no es tracta de cobrir l’expedient, i que la idiosincràsia de Sitges (políglota, cosmopolita, multicultural, històricament divers, turístic, petit i gran alhora…), és molt diferent de la d’altres ciutats. que és imprescindible que les persones del col·lectiu LGTBIQ+ que vivim a la Vila, participem de forma activa a l’elaboració d’aquest pla.

La idiosincràsia de Sitges (políglota, cosmopolita, multicultural, històricament divers, turístic, petit i gran alhora…), és molt diferent de la d’altres ciutats

Alguns membres de l’associació anirem el dia 24 de 18 a 20h. Si no ens pots acompanyar, t’instem que participis en els grups de debat dels altres horaris.

La teva participació és important!