Documentació i transparència

En aquesta secció trobaràs informació relativa a la nostra associació:

ESTATUTS 2021

Year Documents Language
2011 AGM Minutes

Financial Statement

EN

EN

2012 Minutes

Financial Statement

EN

ES

2013 Minutes

Financial Statement

EGM Minutes

EN

ES

EN

2014 Minutes

Financial Statement

EGM Minutes

EN

ES

ES

2015 Minutes

Financial Statement

ES

ES

2016 Minutes

Financial Statement

ES

ES

2017 Minutes

Financial Statement

EN

ES

2018 Acta

Balanç Anual

ES

ES

2019 GSL acta ASAMBLEA 2019 catala

Balanç Anual 2018

ES

ES

2020 ACTA DE LA 9ª Y 10ª ASAMBLEA

memoria económica 2019

2020 GSL Acta ASAMBLEA 2020 (11ª Junta General)
2021 Informe económico 2020