En la asamblea ordinaria que celebramos el 26 de marzo, la nueva junta directiva se comprometió a realizar una consulta a nuestrxs socixs sobre la seguridad en Sitges.

Por favor, tómate unos momentos para contestar. Ayudarán a comprender las percepciones y preocupaciones actuales con respecto a la seguridad en nuestra comunidad.

CONSULTA

Consulta sobre seguridad en la calle/ Consulta sobre seguretat al carrer
  • Nom i cognoms
  • Núm. de soci/a/e?
  • Consideres que Sitges és una ciutat segura?
  • En una escala de l'1 al 5 (sent 1 molt baix i 5 molt alt), què tan segur/a/i us sentiu en caminar pels carrers durant el dia?
  • Durant quines hores us sentiu menys segur/a quan sou a l'exterior? (Si us plau, especifiqueu l'horari)
  • Hi ha zones específiques a Sitges on us sentiu menys segur/a? (Si us plau, proporcioneu detalls)
  • Creieu que la instal·lació de càmeres de seguretat controlades per la policia és una solució per abordar la inseguretat?
  • Si considereu que les càmeres de seguretat NO són la solució ideal, si us plau suggeriu mesures alternatives per millorar la seguretat a la ciutat. Per exemple: més presència policial; rutes segures, etc.
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.

Agradecemos tu participación. Gracias por compartir tus pensamientos.