Oferta laboral del programa Joves amb futur, destinada a persones Trans* i/o no binàries.

Joves amb futur és un projecte d’acompanyament a persones joves que té per objectiu millorar l’ocupabilitat de la persona al mercat laboral. El projecte va dirigit a persones joves d’entre 18 i 29 anys, que estiguin inscrites al SOC com a DONO. El procés inclou un contracte laboral de 12 mesos de durada, un acompanyament personalitzat durant tot l’itinerari i una breu formació complementària.

Si ateneu persones Trans* i/o no binàries al vostre servei o entitat que compleixin aquest perfil, us agrairem que li feu arribar l’oferta.

Podeu trobar més informació a través del nostre portal: https://fundesplai.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2703462